top of page

Begrippenlijst met verwijzingen naar Wikipedia, bedrijven en research

 

De meeste begrippen zijn al beschreven in Wikipedia.

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

 

Door u naar de onderwerpen met onderstaande links te verwijzen heeft u steeds de laatste informatie over de door ons beoogde/ gebruikte technieken.

Wanneer er over een onderwerp geen publicatie op Wikipedia te vinden is, geven wij  links door van bedrijven die bemoeienis hebben met het onderwerp. Soms doen we beide, een Wikipedia uitleg over een techniek en een voorbeeld uit het bedrijfsleven.

 

3D printen:    

Er bestaan voor steeds meer grondstoffen 3D printers, ook voor het maken van onderdelen van verblijfsruimten.

 

Wij zijn voornemens veel van de componenten van onze verblijfsruimten  in eigen beheer op de plek van de 1e assemblage met behulp van o.a. 3D printers te produceren.

 

Hiervoor zijn wij onderdelenpakketten aan het ontwerpen, waarmee  met zo min mogelijk arbeidsuren onze verblijfsruimten:

 

a. op vlakke grond  te  plaatsen zijn,

b. eenvoudig  verplaatsbaar zijn,

c. eenvoudig herindeel baar zijn.

Hierbij worden de dragende delen geplaatst op een:

 

a. d.m.v. grouting voorbewerkte steunpunten in de grond, met een oppervlak van ca. 60x60 cm ).

     of

b. het egaliseren van de grond met draagvlak verstevigd door laagjes van Misapor.

     of

c. platen/tegels

d. horizontaal geplaatste afgekeurde betonnen heipalen

Bij vertrek kan een steunpunt uit grouting,  met water weer geneutraliseerd worden. Bij een met Misapur bedekt steunpunt haalt men met een schop of shovel  de laag weer op, voor hergebruik elders. 

De betonnen heipalen kunnen ook zo weer elders worden neergelegd en gebruikt.

 

Onze manier van zowel het funderen / en hierop neerzetten van gebouwen laat geen enkele voetafdruk achter na een  verhuizing/ verplaatsing van onze gebouwen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/3D-printer

https://www.deingenieur.nl/artikel/lopendebandprinter

http://blackbelt-3d.com/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Extruder   om van afval weer een bruikbaar filament te maken. 

 

ASIMO een der eersten, en andere robots: 

http://asimo.honda.com/

http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2009/7/Robots-winnen-terrein-in-de-landbouw-AGD137200W/

http://www.melkvee.nl/partner/36/nieuws/5918/melken-voor-een-vast-bedrag-per-maand-met-lely-all-in-

http://www.plant.wur.nl/projects/fieldrobot/sietse.agro-informatica.17_21_26.pdf

http://www.robotzorg.nl/gebruikers-mantelzorg-en-zorgverleners/

 

Aquaponics: 

(kweken van consumptievis in combinatie met onze groente en fruit productie) worden een zeer belangrijk onderdeel van de boerderijen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aquaponics

https://www.urbanfarmers.nl/

http://aquaponics.eu/

http://omegabaars.be/

http://www.aquaponic.be/category/projects/

Beton

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beton

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoge_sterkte_beton

http://bouwenuitvoering.nl/vernieuwing/warmtebeton-het-nieuwe-bouwmateriaal/

http://cd20.nl/

Biologisch boeren: 

https://www.youtube.com/watch?v=E4eIP3C683M

https://www.youtube.com/watch?v=h309EqnYhnU

https://nl.wikipedia.org/wiki/Precisielandbouw

http://www.maisteeltinstroken.nl/nieuws

http://nl.wikipedia.org/wiki/Permacultuur#Referenties

http://www.bionext.nl/zakelijk

Blusdeken: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Blusdeken

Blusgranaat:

 

http://www.brandblusserdirect.nl/nl/product/mabo-blusgranaat/#tab   

Composiet

https://nl.wikipedia.org/wiki/Composiet_(materiaal)

Composteringstoilet: 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Composttoilet

zie ook:

https://www.youtube.com/watch?v=OoqAh-2V8sY

https://www.youtube.com/watch?v=BcGkYAoY7mw

Due Diligence 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Due_diligence

Drinkwater bereiding door filtering

https://www.culligan.be/nl/drinkwatersystemen

http://www.iconlifesaver.eu/lifesaver-products-1/lifesaver-bottles/lifesaver-bottle-4000uf#.WVZAUIVOLIU

http://www.schonevijver.nl/contents/nl/d66_moerasfilter.html

Duurzaam en flexibel bouwen:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/

zie ook:

http://cd20.nl/

Duurzame/ hernieuwbare energie:  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie

Duurzame energie opslagstations: 

https://opdezon.nl/tesla-powerwall/

http://en.winston-battery.com/index.php/products/energy-storage-cabinet 

   

Elektrische auto: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_auto 

zie ook:

http://www.nissan.nl/NL/nl/vehicle/electricvehicles/leaf/discover/life-with-ev.html  

http://www.youtube.com/watch?v=i4IXOxSxB7U

http://www.youtube.com/watch?v=-4ygUCbHjTc

Exoskelet: 

http://www.eksobionics.com/ekso

FCEV waterstof auto  (Fel Cell Electric Vehikel):

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstofauto

zie ook:

http://www.nu.nl/auto/4026969/hyundai-levert-eerste-nederlandse-waterstofautos.html

http://waterstof.org/waterstof-motor/

https://www.bing.com/videos/search?q=honda+clarity&&view=detail&mid=AF2CBFF8550E554E249FAF2CBFF8550E554E249F&rvsmid=97E40E61AB309D7CB4E097E40E61AB309D7CB4E0&fsscr=0&FORM=VDQVAP

http://www.amt.nl/techniek/nieuws/2010/9/thuis-waterstof-maken-met-zonnecellen-10110385

Filament:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Filament_(3D-printer)

komt nog niet voor in woordenboeken in de bedoelde context, met 3D printen. Het lijkt voor leken op plastic waslijndraad, verkrijgbaar op haspels. Zie onder de links enkele verkopers van 3D printers, filamenten in diverse kleuren

zie ook:

http://reprapteile.de/filament/pla.html   

http://www.conrad.nl/ce/nl/Search.html?search=2409002+reprap

 

Filteren van regenwater tot consumptief water:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterfilter 

zie ook:

https://www.culligan.be/nl/drinkwatersystemen

zie verder ook:  Water uit lucht

Fresnel lenzen:   

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fresnellens#Gebruik_in_zonnecellen

zie ook:


Funderingen opstallen:  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jetgrouten

 

Naar behoefte zullen wij voor het plaatsen van de constructies de grond injecteren met een milieuvriendelijk bindmiddel. Afhankelijk van de plaatselijke situatie, zo’n 0,5 tot 2,2 meter diep. 

Zo ontstaat in de grond een harde ruwe klont die veel kleef en stuit levert  waarop onze funderingsvoeten gezet worden. Deze voeten zijn in hoogte na te stellen in een marge van ca 6 %.

Hierdoor kan het bouwsel altijd waterpas gesteld blijven. Nadat een constructie jaren later weer verwijderd wordt kan de grond weer los geharkt worden waarna de grond  weer de oorspronkelijke eigenschappen terug krijgt.

GGZ instellingen: 

 

http://www.ggznederland.nl/   

http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/GGZ    

Helofytenfilter: 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Helofytenfilter

zie ook:

https://www.wildkamp.nl/brochure/Hefytall_helofytenfilter

 

Hulpbronnen, onze basis:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurlijke_hulpbron

Iot

https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet_der_dingen

Levensloop bestendig:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Levensloopbestendig_wonen 

zie ook:

https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/levensloopbestendige-woning

https://www.ensie.nl/anw/levensloopbestendig

LBZ verblijfsruimte (LevensloopBestendigZelfvoorzienend)

Off-grid gebouw dat geheel onafhankelijk is van aansluitingen van:

  1. elektriciteit

  2. gas

  3. water

  4. riolering

  5. eenvoudig modulair verplaatsbaar  

Ook moeten deze modulen steeds makkelijk aanpasbaar zijn aan uw persoonlijke wensen en noden.

Lithium-ion batterij: 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-accu 

 

Lithium-ion-polymeer-accu

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-polymeer-accu Lithium metaal polymeer batterij:

 

Lithium metaal polymeer batterij:

http://www.battcon.com/PapersFinal2004/ValleePaper2004.pdf

https://www.bing.com/videos/search?q=mirko+hannemann&&view=detail&mid=8CCD4BC7F2C78D5D061B8CCD4BC7F2C78D5D061B&FORM=VRDGAR

 

NIX18 (drankbeleid AMVIOM locaties)

http://www.opgroeienzonderalcohol.nl/index.php?hact=11&sact=1

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060411_batterijen01 NIX18:  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/lopende-campagnes/nix18 PV paneel: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/PV-paneel

Ontwikkelingen en research, die AMVIOM volgt voor haar toekomstige dienstverlening op haar locaties:

ASIMO/ Robotologie:

Human Robots ASIMO een der eersten, en andere robots: 

http://asimo.honda.com/

http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2009/7/Robots-winnen-terrein-in-de-landbouw-AGD137200W/

https://www.youtube.com/watch?v=EfqwzOv22ng

https://www.youtube.com/watch?v=nzCiGkatOnc

https://www.youtube.com/watch?v=xh2O0c9VBO0

https://www.youtube.com/watch?v=8b4dBFMLDiI

https://www.youtube.com/watch?v=FxkMCWqM9gQ                Wageningen

https://www.youtube.com/watch?v=EiQG4zhMHLM

http://www.melkvee.nl/partner/36/nieuws/5918/melken-voor-een-vast-bedrag-per-maand-met-lely-all-in-

http://www.plant.wur.nl/projects/fieldrobot/sietse.agro-informatica.17_21_26.pdf

http://www.robotzorg.nl/gebruikers-mantelzorg-en-zorgverleners/

 

 

Kaas maken:

http://visionandrobotics.nl/2015/02/20/robots-gaan-kaas-maken-in-rouveen/

https://www.youtube.com/watch?v=-6qZsiZ02mc

Koude Kernfusie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_kernfusie

Magneten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Magneet

https://bakkermagnetics.com/nl

Melkrobots:

https://www.bing.com/videos/search?q=kaas+robot&&view=detail&mid=278EA025680264166296278EA025680264166296&rvsmid=F9F199D379B2D5482E49F9F199D379B2D5482E49&fsscr=0&FORM=VDQVAP

Natrium-ion accu

https://duurzaam-actueel.nl/prototype-natrium-ion-accu-gepresenteerd-als-duurzame-oplossing-voor-de-toekomst/

 

Onderhoud robot

https://thekobi.com/

Redox (uitleg)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Redoxreactie

 

Redox flow batterijen

https://www.at-aandrijftechniek.nl/technologie/verbeterde-redox-flow-batterijen/10787/

https://www.youtube.com/watch?v=UIzS5cvdCxo&list=PLwM_A-MzO8ezkF3jXtQrqU3hf4eb-YDn6&index=3

https://www.ict.fraunhofer.de/de/komp/nas.html

Waterstof:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstofproductie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstofauto

https://www.trouw.nl/groen/goedkoop-vulstation-zet-waterstofauto-terug-op-de-agenda~a3a53a2d/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstofauto

https://www.youtube.com/watch?v=m972pWuHIgc

http://www.waterstofautos.nl/

Zeezout  batterijen

http://www.drten.nl/portfolio_item/zeezout-batterij/

https://www.betterworldsolutions.eu/factory-sea-salt-batteries/

Zonne-energie:

https://www.youtube.com/watch?v=1A8LEiFH4iQ

https://www.utwente.nl/tnw/ims/people/blank/

https://www.youtube.com/watch?v=HEgYLOoE5MQ        nieuwe  productiemethoden met printen

https://www.youtube.com/watch?v=6jzYVu5rA9A

-.-   ontwikkelingen

PV panelen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnepaneel

 

Radon

https://nl.wikipedia.org/wiki/Radon_(element)

 

 

Speedgate / Snel vouwhek: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/

Sprinklerinstallatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sprinklerinstallatie

Vacuümbuis collectoren (heat pipes):   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonneboiler

 

Veeteelt: 

 

(de links onder zijn bedoeld om u te laten zien wat er zoal bij komt kijken) als scharrelvee om aan boter, melk, eieren en vlees te komen. geiten:             

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geit kippen:            

https://nl.wikipedia.org/wiki/Scharrelkip koeien:            

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rund konijnen:         

https://nl.wikipedia.org/wiki/Konijnen#Als_productiedier schapen:           

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schapen_(geslacht) varkens:          

https://nl.wikipedia.org/wiki/Varken_(tam)

 

Onze kleine gasten uit het kinderdorp worden volop in de gelegenheid gesteld om bij de boer op speelse wijze vertrouwd te geraken met al  hierboven benoemde zaken.

Verblijfsgebied

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verblijfsgebied

Verblijfsruimte

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verblijfsruimte

Versnipperen: 

 

http://www.ssiworld.com/index.htm

 

Virtueel kantoor:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Virtueel_kantoor

 

VZW: 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_zonder_winstoogmerk

Water uit lucht

https://www.deingenieur.nl/artikel/water-winnen-uit-vrijwel-droge-lucht

Waterloos urinoir:

 

http://www.uridan.nl/

 

Waterstofgas: 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstofproductie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstofeconomie

 

Wegen en paden en terrassen: 

 

deze worden bij voorkeur gelegd in betonnen platen van 300x100x17. Deze platen laten een as druk toe tot 20 ton.

http://www.constarbeton.nl/betonplaten?gclid=CJj7jbGpzrwCFSYTwwodcGgAIg

 

Wieg tot Wieg (Cradle to Cradle): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YLNbhglD5M Zelfvoorzienende landbouw en veeteelt: http://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_landbouw_en_voeding 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfvoorzieningslandbouw De boerderijen moeten  onze de horeca, aardappelen, fruit en groenten trachten te voorzien.

 

einde: begrippen

laatst bewerkt 25-4-2018

bottom of page